2015' Korea Open Barista Team Championship 세미나


 

    2015'  Korea Open Barista Team Championship 세미나

 

 

 

  

  * 일  시 : 2015년 5월 9일(토)  오후 2시

 

 * 장  소 : 사)한국음료직업교육개발원 서울2연수원(충무로, 02-2272-7929)

 

 * 주  제 : 2015'  Korea Open Barista Team Championship 개최

 

 * 대  상 : KIBE 기존 회원 및 신규 회원

 

 * 문 의 : 02-565-6512
목록

▲TOP